Boekhouden in Excel 3.0 is gelanceerd

Boekhouden in Excel is sterk verbeterd en uitgebreid. Er zijn weer vele nieuwe functionaliteiten toegevoegd, die het boekhouden voor ondernemers nog makkelijker maken.

Hieronder bespreken we de belangrijkste vernieuwingen van Boekhouden in Excel 3.0

Projectadministratie

Vanaf nu is het mogelijk om al jouw verkopen, inkopen, uren en kilometers toe te wijzen aan een project. Met behulp van de projectrapportage zie je direct wat het resultaat is van jouw project.

projectrapportage_3.0

Vergelijkende cijfers

Met Boekhouden in Excel 3.0 kun je nu ook de resultaten van jouw onderneming vergelijken met jouw begroting en de cijfers van het voorgaande jaar. De Winst- en verliesrekening en Balans wordt opgesteld en vergeleken met jouw budget en cijfers van vorig jaar. Een en ander wordt visueel weergegeven met uitgebreide grafieken. Kengetallen die automatisch uitgerekend worden vertellen jou het je het doet.

vergelijking_w&v_3.0

Extra integriteitscontroles

Versie 3.0 van Boekhouden in Excel controleert nu op meer vlakken of je geen fouten maakt. Heb je een datum vergeten of de grootboekrekening nog niet ingevuld? Dan wordt dit direct duidelijk gemaakt, opdat je het niet kunt vergeten. Zo voorkom je onnodige fouten en verschillen.

bankboek_3.0

Nieuwe factuurontwerpen

Op veler verzoek zijn nieuwe factuurontwerpen toegevoegd in Boekhouden in Excel 3.0. Er zijn nu 3 standaard facturen in 8 verschillende kleuren. Er wordt onderscheid gemaakt of de adressering links of rechts staat. Daarnaast is er een BTW verlegd factuur opgenomen en een Engelstalige factuur voor de buitenlandse klanten.

factuur_extra_velden_3.0

Extra velden klantgegevens

Er zijn extra velden opgenomen bij de klantgegevens welke je naar keuze kunt afdrukken op de factuur. Dit is handig als je bijvoorbeeld een zorgverlener bent en je het BSN-nummer en/of polisnummer van jouw klant op de factuur moet afdrukken.

Alle wijzigingen in versie 3.0 van Boekhouden in Excel

Een compleet overzicht van alle wijzigingen vind je bij Versiebeheer op de site van Boekhouden in Excel

Nog geen reacties.

Geef een reactie